SERADA DOMATES YETİŞTİRİCİLİĞİ MALİYETİ VE KAZANÇ

Sera Domatesleri Ve Seracılık Faaliyetleri

Son yıllarda devlet destekli istihdam alanlarının genişletilmesi çeşitli tarım ve hizmet politikalarının faaliyet alanını genişleterek, işgücü istihdamı yaratması elbette aranan ve sosyal politika ölçekli kamu destekleme araçlarının adeta iş kolu halindeki hizmetlerden birisi haline gelmiştir. Domates yetiştiriciliği ve tarımın boyut değiştirerek yeni baştan ele alınması, yapılandırılması ve toprağın verimli ve daha fazla ürün elde edilmesi için alınan yol ve yöntemlerin zenginlik kazanması; son derece başarı odaklı çalışılan tarım politika destekleme alım ve domates fiyatlarının belirlenmesi noktasında tarım seçiciliğini önemli bir hale getirmiştir.

• İklimin uygun olmamsı, üretimin tüketici karşılayacak nitelikte olmaması seracılık faaliyetini harekete geçiren en önemli nedenlerden sadece bir kaçıdır. Seracılık faaliyeti domates yetiştiriciliği sıcak alanlarda yapılan, sera toprağının dezenfeksiyonundan geçirilmesi, toprak hazırlığının yapılması, gübre programının hazırlanması, seraların dikime hazır hale getirilmesi ve belirli bir plan ve program dâhilinde domates yetiştiriciliği aşamasına gelinmesi sabırla beklenen dikkatle odaklanan bir hizmet sunumu halini almıştır.

• Serada domates yetiştiriciliği açısından önem taşıyan faktörlerin bilinmesi son derece önemli bir konu olup; tohum ekimi ve çimlenme faktörlerine çok fazla önem verilmelidir. Tohum ve fide oluşumunun verimli ve sağlıklı bir gelişim göstermesi;

-tohumun çimleme olgunluğunda olmasına
-yeterli su(nem)miktarı
-Yeterli derecede ısı kaynağının olması
-Yeterli oksijen oranının sağlanmış olması ile orantılı bir şekilde ilerlemektedir.

Mali Kazanç Sistemi

• Maliyet bakımından ele alırsak; genel olarak 20000 TL harcama olarak 1 yıllık maliyetin ortaya çıktığı görülmektedir. Bu maliyete karşılık domates verimi ve kâr oranınızın artacağı aynı şekilde ilk yıl sermayenizin üzerinde olan bir kazançla domates yetiştiricilik sektörde ilerleyeceğiniz bilinen bir gerçektir. Maliyet olarak genel itibariyle sermayenizin 20 000 TL olması ilk yıl ve sonrasında üreteceğiniz domates miktarı ve piyasaya sunumu neticesinde 30000 TL olara kazanç elde etmeniz araştırmalar dâhilinde varılabilecek sonuçlardandır. Domates yetiştiriciliği her bakımdan toprak, gübre, ısı, nem ve su şartlarının kontrollü ve belirli bir sıraya göre işleme aşamalarından geçmesi gerektiği, bu oluşum maliyet ve kazanç grafiğinin ivme kazanarak yükseliş göstermesi tamamen üretici, domates yetiştirilen ortam ve piyasa koşullarına göre şekillenen işgücü faaliyet alanlarındandır.

] }
No comment