Kredi Borcu Ödenmezse Eve Haciz Gelir mi

Bankalardan Eve Haciz Gelir mi?

Günümüz koşullarında birçok insan banka kredi karlarını ve kredilerini ihtiyaçları doğrultusuna kullanmaktadır. Bunun için bir sürü sayfadan oluşan sözleşmeye imza atılmaktadır. Peki, bu borçlar geri verilmezse bankalardan eve haciz gelir mi? Birçok insan büyük bir endişeyle bu sorunun yanıtını beklemektedir. Gerçekte bu sorunun yanıtı baya bir önceden bilinmesi gerekir. Ancak özellikle kredi kartı ve krediler acil durumlarda alınan banka araçları olması nedeniyle bu sorunun tanıtı pek de araştırma gereği duyulmaz. Yalnız borcun verilmemesi halinde ister istemez akıllara gelir.

Kredi Borcu Ödenmezse Eve Haciz Gelir mi Genel

Bankaya olan Borçlardan Dolayı Eve Haciz Gelir mi?

Geçmiş birkaç yıla kadar birçok şahıs banka borcu nedeniyle hacizle karşılaşmaktadır. Hatta kimisi de sadece bu borçlardan dolayı hapis cezası bile aldı. Günümüz şartlarında ise artık hiçbir insan banka borcu nedeniyle hapse konulmuyor. Bankaların alacaklarını almak için borçlu insanları daima araması, borcunuzu vermezseniz sizinle ilgili kanuni işlem yapılacak ve bunun sonucunda da hapse konulabilirsiniz demeleri büsbütün şahsı korkutma amaçlıdır. Bu tavrı takınarak kişiyi yıldırmayı, korkutmayı ve alacaklarını almayı amaçlamaktadır. Anayasanın 38. maddesi 8. fıkrasına bakılırsa; hiçbir borcu olan kimse, sözleşmede yer verilen sorumluluğunu yerine getiremediği takdirde hapis cezası verilemez. Banka, kanuni prosedürleri başlatır ve eve haciz gönderebilir. Haciz sırasında ve ya icra dosyası evresinde şayet ödeme sözünde bulunulur ve yine borç verilmezse yalnız bu koşulda hapis cezası verilebilir. Bu koşulda ödeme koşulu ihlali araya girer ve bu sebeple hapis verilebilir.

Gelelim asıl konu olan bankalardan eve haciz gelir mi sorusunun yanıtına. Kanuni takibin netleşmesi evresinden sonra icra memuru beraberinde eve haciz gelebilir. Bir süre önce eve getirilen hacizlerde hangi mallara haciz verileceği, hangilerine ise haciz verilemeyeceği hususları kati olarak düzenlenmiştir. Bu düzenlemeden sonra birçok insan artık bankalardan eve haciz verilemiyor, diye bir yanılgıya düştü. Bu hususun gerçekle bir alakası yoktur. Bankalardan eve haciz uygulaması getirebilmektedir ancak her malı haciz altına koyamamaktadır. Yani haczi uygun olmayan, bir diğer adıyla haczedilemeyen mallar düzenlenmiştir. Bunlar, şahsın hayatını standardını idame ettirebilmesi için lazım olan beyaz eşya, kanepe ve yatak vb. mallardır. Şahsın kar sağlayabileceği mallar (bilgisayar gibi) da haczi uygun olmayanlar içinde yer almaktadır. Ancak bu mallardan birden fazla olanlar ve ya çok lüks bulunanlar, antika gibi değerli mallar, değerli taşlar ve değerli madeni süsler ile büyük ekran TV vb. mallara haciz koydurulabilmektedir.

] }
No comment