Osmanlıca Dersi İçin Osmanlıca Harfler

Osmanlıca Dersi İçin Osmanlıca Harfler Genel

Osmanlıca dersi artık müfredatımıza giriyor. Böylelikle öğrencilerimiz Osmanlıca harflerden girişi yapacaklar. Aslında Osmanlıca diye bir dil yoktur. Yazılış Arap alfabesidir, kelimeler ise Türkçe, Farsça ve Arapça yoğunlukta kelimelerden oluşmaktadır. Durum bu olunca aslında şu an Osmanlıca dersinin getirilmesi tamamen Kuran-ı Kerimi okutmak amaçlı yapılmıştır. Bu bazı kişilere ters bazılarına ise güzel birşey gelebilir. Her neyse biz alfabemize başlayalım…
Tek başına Sözcük sonunda Sözcük ortasında Sözcük başında Adı Günümüz Türkçesiyle
elif a, e
hemze ‘, a, e, i, u, ü
be b
pe p
te t
se s
cim c
çim ç
ha h
h
dal d
zel z
re r
ze z
je j
sin s
şın ş
sat, sad s
ﺿ dat, dad d, z
t
z
ayın ‘a, h
gayın g, ğ
fe f
kaf k
kef k, g, ğ, n
gef[1] g, ğ
nef, sağır kef[2] n
lam l
mim m
nun n
vav v, o, ö, u, ü
he h, e, a
lamelif[3] la
ye y, ı, i
] }
No comment